iMunis eDeska

Vodovod - SO Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice

Úřední deska – Stav k 26. 9. 2021 05:20:51

Nalezeno 34 záznamů.Poslední změna: 20.9.2021 0:01:59

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Rozpočet na rok 2015 12/2014 Dokumenty SO PTNK 12.12.2014   12.12.2014 dokument PDF (130 kB) Alternativní uložení
Rozpočet na rok 2015 12/2014 Dokumenty SO PTNK 12.12.2014   12.12.2014 dokument PDF (130 kB) Alternativní uložení
Smlouva o dílo č. 23/EN/17 včetně dodatku č. 1 12/2017 Dokumenty SO PTNK 24.1.2018   26.12.2017 dokument PDF (2,9 MB) Alternativní uložení
Rozbory odpadní vody z 14.10.2020 23/2020 Dokumenty SO PTNK 12.11.2020 29.11.2021 12.11.2020 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Rozpočet svazku na rok 2021 27/2021 Dokumenty SO PTNK 23.12.2020 31.1.2022 23.12.2020 dokument PDF (210 kB) Alternativní uložení
Střednědobý výhled rozpočtu svazku 2022 - 2023 28/2020 Dokumenty SO PTNK 23.12.2020 31.1.2022 23.12.2020 dokument PDF (157 kB) Alternativní uložení
Smlouva o dílo č. 18/EN/20 29/2020 Dokumenty SO PTNK 23.12.2020 31.12.2021 23.12.2020 dokument PDF (0,9 MB) Alternativní uložení
Rozbory odpadní vody z 18.11.2020 30/2020 Dokumenty SO PTNK 23.12.2020 31.12.2021 23.12.2020 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Cena vodného a stočného od 1.1.2021 31/2020 Dokumenty SO PTNK 23.12.2020 31.1.2022 23.12.2020 dokument PDF (95 kB) Alternativní uložení
Rozbory odpadní vody z ČOV z 9.12.2020 1/2021 Dokumenty SO PTNK 11.1.2021 31.1.2022 11.1.2021 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Rozbory odpadní vody z ČOV z 13.1.2021 3/2021 Dokumenty SO PTNK 4.2.2021 21.2.2022 4.2.2021 dokument PDF (141 kB) Alternativní uložení
Smlouva o dílo č. 05/EN/21 4/2021 Dokumenty SO PTNK 4.2.2021 31.12.2021 4.2.2021 dokument PDF (278 kB) Alternativní uložení
Rozbory odpadní vody z ČOV z 10.2.2021 5/2021 Dokumenty SO PTNK 1.3.2021 31.3.2022 1.3.2021 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č. 4/2020 2/2021 Dokumenty SO PTNK 11.1.2021 31.1.2022 11.1.2021 dokument PDF (35 kB) Alternativní uložení
Rozbor pitné vody z 15.2.2021 6/2021 Dokumenty SO PTNK 26.4.2021 13.5.2022 26.4.2021 dokument PDF (492 kB) Alternativní uložení
Rozbory odpadní vody z ČOV z 7.4.2021 7/2021 Dokumenty SO PTNK 4.5.2021 21.5.2022 4.5.2021 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2020 8/2021 Dokumenty SO PTNK 4.5.2021 30.4.2022 4.5.2021 dokument PDF (77 kB) Alternativní uložení
Rozbory odpadní vody z ČOV z 27.4.2021 9/2021 Dokumenty SO PTNK 14.5.2021 31.12.2022 14.5.2021 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Smlouva o dílo - Vodaservis s.r.o. 10/21 Dokumenty SO PTNK 2.6.2021 19.6.2022 2.6.2021 dokument PDF (163 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zhoršené kvalitě pitné vody 12/2021 Oznámení SO PTNK 17.6.2021 30.9.2021 17.6.2021 dokument PDF (82 kB) Alternativní uložení
Kalkulace cen pro vodné a stročné za 2020 doplnění 14/2021 Dokumenty SO PTNK 17.6.2021 30.4.2022 17.6.2021 dokument PDF (62 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č. 1/2021 15/2021 Dokumenty SO PTNK 15.7.2021 31.3.2022 15.7.2021 dokument PDF (267 kB) Alternativní uložení
Rozbory odpadní vody z ČOV z 17.6.2021 16/2021 Dokumenty SO PTNK 15.7.2021 31.7.2022 15.7.2021 dokument PDF (0,9 MB) Alternativní uložení
Rozbor odpadní vody z ČOV z 29.6.2021 18/20021 Oznámení SO PTNK 2.8.2021 19.8.2022 2.8.2021 dokument PDF (320 kB) Alternativní uložení
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 20/2021 Dokumenty SO PTNK 17.8.2021 30.9.2022 17.8.2021 dokument PDF (429 kB) Alternativní uložení
Rozbory odpadní vody z ČOV z 22.7.2021 21/2021 Dokumenty SO PTNK 17.8.2021 31.8.2022 17.8.2021 dokument PDF (0,9 MB) Alternativní uložení
Rozbory odpadní vody z ČOV z 12.8.2021 22/2021 Dokumenty SO PTNK 10.9.2021 10.9.2022 10.9.2021 dokument PDF (0,9 MB) Alternativní uložení
Rozbory pitné vody z 12.10.2020 24/2020 Dokumenty SO PTNK 12.11.2020 29.11.2021 12.11.2020 2 dokumenty
Rozbory pitné vody z 29.6.2021 19/2021 Oznámení SO PTNK 2.8.2021 19.8.2022 2.8.2021 2 dokumenty
Rozbory pitné vody 32/2020 Dokumenty SO PTNK 30.12.2020 31.1.2022 30.12.2020 2 dokumenty
Rozbory pitné vody Rozbory pitné vody Dokumenty SO PTNK 18.5.2020 31.12.2021 18.5.2020 2 dokumenty
Rozbory pitné vody z 30.8.2021 23/2021 Dokumenty SO PTNK 14.9.2021 1.10.2022 14.9.2021 2 dokumenty
Rozbory pitné vody z 27.4.2021 13/2021 Dokumenty SO PTNK 17.6.2021 17.6.2022 17.6.2021 3 dokumenty
Závěrečný účet za rok 2020 17/2021 Dokumenty SO PTNK 15.7.2021 15.7.2022 15.7.2021 7 dokumentů

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.